doktoraktuel.com

E-Posta
Şifre
Beni Hatırla
  Bu haber 2294 kez okundu Paylaş07.03.2011
AİLE HEKİMLERİNDEN KESİLEN "SOZLESME DAMGA VERGİSİ" DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Ankara Tabip Odası açıklaması :

Değerli Meslektaşımız

Aile hekimlerinden kesilen "sözleşme damga vergisi" konusunda, Ankara Tabip Odası Hukuk Birimi ve Mali Müşavirliği tarafından değerlendirme ve Ankara Gelir İdaresi Müdürlüğü?ne verilecek dilekçenin örneği aşağıdadır.

Saygılarımızla

 

DEĞERLENDİRME

Aile Hekimliği ile ilgili bugüne kadar çıkan yönetmelik ve tebliğler ile 6111 sayılı Torba Yasa hükümleri ile ilgili hukuk büromuzun ve mali müşavirliğimizin görüşleri aşağıdadır;

1- Aile Hekimlerinin maaşlarından kesilen sözleşme damga vergisi 6111 sayılı Torba Yasa ile yasanın yürürlük tarihi olan 25.02.2011 tarihinden itibaren ödeme yükümlülüğü yoktur.

2- Ancak bu tarihe kadar ödenenler için örnek Ek-1 de hazırlamış olduğumuz örnek dilekçe ile Gelir İdaresi Müdürlüğü?ne veya Vergi Dairesi Müdürlüğü?ne müracaat ederek ödenen vergi geri talep edilmelidir.

3- Yasadan önceki tarihlerde imzalanan sözleşmeler maktu vergiye tabi olması gerektiğinden Ek-1 deki örnek dilekçede bahsedilmiştir.

4- Yasanın yürürlük tarihinden önce imzalanmış olup damga vergisi 24 aylık süre için ödenen tutarın, yürürlük tarihi olan 25.02.2011 tarihinden sonraki döneme ait olan kısmı, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun Geçici 2. maddesine göre;

"Basılı damga konulması suretiyle resmi peşin alınan kağıtların yeni hükümlere göre noksan alınmış vergileri mükellefe tamamlattırılır. Vergi mevzuu dışında kalanlardan henüz kullanılmamış olanlarla tarife değişikliği dolayısıyla fazla alınmış bulunan resimler iade edilir." Hükmüne dayandırılarak ödenen verginin iadesi talep edilmelidir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Sözleşme ve kesinti yapılan maaş bordrosu dilekçe ekinde verilecektir

ANKARA GELİR İDARESİMÜDÜRLÜĞÜ?NE
                                                   
ANKARA

Müdürlüğünüzebağlı ???????????? vergi dairesi müdürlüğünün ????? sicil nolu mükellefiyiz. TCSağlık Bakanlığı Aile Hizmet Sözleşmesi Ankara Valiliği ile ???? tarihindetarafımca imzalanmış bulunmaktadır.

488 sayılı DamgaVergisi Kanunu?na göre sözleşmelerde rakam belirtilmediğinde, sözleşme damgavergisi maktu olarak ödenmektedir.

Ayrıca25.02.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı yasanın 83.maddesinin 2. fıkrası ile 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu?nun 2 sayılı tablodabelirtilen damga vergisinden istisnalar listesine, ?Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşrateşkilatı ile döner sermaye işletmelerinin kadrolarında ve sözleşmeli personelpozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmetsözleşmeleri.? eklenerek istisna kapsamına alınmıştır

Ekte sunmuşolduğum sözleşme örneğine göre, tarafımdan kesilen ???. TL. lik sözleşme damgavergisinin tarafıma iadesi gerekmektedir. Bilgilerinize ve gereğininyapılmasını arz ederim.


Saygılarımızla
.../.../2011
Ad-Soyad
adres

 
facebook'da paylaş twitter'da paylaş
Yorum Yaz

Ad:
E-posta:
Yorumunuz:
 
Anasayfa  |   İş Arayanlar  |   Haberler |  İlan Ekle  |   Üyelik Avantajları  |   İletişim